Hvordan kan jeg slå Nettleserbeskyttelse på?

Når nettleserbeskyttelse er aktivert, får du ikke tilgang til skadelige nettsteder.

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Klikk på Innstillinger > Nettleserbeskyttelse.
  3. Skyv skyveknappen mot høyre for å slå funksjonen på.
  4. Hvis nettleseren er åpen, må du starte den på nytt for at den endrede innstillingen skal tre i kraft.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎21-03-2018 11:26 AM
Oppdatert av: