Hvordan kan jeg slå Nettleserbeskyttelse på?

Når nettleserbeskyttelse er slått på, blokkerer Nettleserbeskyttelse tilgangen til skadelige nettsteder.

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Innstillinger > Sikker nettlesingAntivirus-siden.
  3. Skyv glidebryteren under Nettleserbeskyttelse mot høyre for å slå funksjonen på.
  4. Hvis nettleseren er åpen, må du starte den på nytt for at den endrede innstillingen skal tre i kraft.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
6 av 6
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 02:57 PM
Oppdatert av: