Hvordan kan jeg overføre abonnementet til en annen datamaskin?

Question

Jeg har allerede installert produktet og registrert abonnementet. Hvordan kan jeg overføre abonnementet til en annen datamaskin?

Answer

Hvis abonnementet bare tillater én installasjon, kan du overføre det til en annen datamaskin. Dette gjør du ved å installere sikkerhetsproduktet på den andre datamaskinen med den samme abonnementsnøkkelen. Abonnementet overføres deretter til den nye datamaskinen, og den gamle installasjonen slutter å fungere.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
2 av 2
Sist oppdatert:
‎18-05-2016 10:45 AM
Oppdatert av: