Hvordan kan jeg lokalisere min Android-enhed?

Question

Hvordan kan jeg lokalisere min Android-enhed?

Answer

Du kan lokalisere din mistede mobilenhed ved at sende en SMS-besked til den mistede enhed.

 Sørg for, at GPS er aktiveret på enheden, så enheden kan lokaliseres. Du kan om nødvendigt finde oplysninger i dokumentationen til din enhed om, hvordan GPS slås til.

 Finde din enhed

  1. Send følgende tekst til din enhed i en sms:
    #LOCATE#<sikkerhedskode>
    (Eksempel: #LOCATE#abcd1234)

Anti-Theft svarer med en SMS, som indeholder enhedens seneste position.

 

Tip: Til sikring af, at funktionen fungerer korrekt, anbefaler vi, at du sender en testlokaliseringsbesked til din enhed, efter at du har konfigureret den.

 

Bemærk: Anti-Theft lagrer ikke lokaliseringsdata. Den eneste lokaliseringsoplysning er i den SMS-besked, der sendes til dig.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Ændring #
3 af 3
Sidste opdatering:
‎13-05-2016 03:00 PM
Opdateret af: