Hvordan kan jeg låse / låse opp enheten via Min F-Secure?

Hvis du mistenker at enheten har blitt borte, kan du fjernlåse den fra Min F-Secure før du sletter data permanent på den SAFE-beskyttede enheten.

Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig bare for SAFE for Android. Innstillingen "Lås/slett enhet" må være aktivert på enheten din for at den skal fungere. Denne innstillingen er deaktivert som standard. Hvis du slår på denne innstillingen, må F-Secure SAFE ha administratorrettigheter på enheten.

  1. Logg på Min F-Secure fra en annen datamaskin eller enhet.
  2. Min F-Secure-siden finner du enheten du vil låse, under sirkelen din.
  3. Klikk eller trykk på enhetsikonet. Dette henter opp et vindu med grunnleggende detaljer om den enheten.
  4. Klikk eller trykk på Finder.
  5. Klikk eller trykk på Lås i Finner-vinduet.
  6. Hvis du vil låse enheten, klikker eller trykker du på den blå Lås-knappen. Det kan ta noen få minutter før enheten er låst.
  7. Enheten kan låses opp ved å låse den opp normalt på enheten, eller på samme måte eksternt via Min F-Secure.

Merk: Når du låser opp en enhet via Min F-Secure, nullstilles sikkerhetskoden. Dette betyr at enheten ikke lenger vil ha skjermlåsen aktivert. Når du har låst opp en enhet, må du huske på at du manuelt må aktivere skjermlåsfunksjonen på enheten igjen.

Denne artikkelen på engelsk

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎15-02-2016 12:08 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)