Hvordan kan jeg kontrollere at Mac-maskinen er beskyttet og at automatiske oppdateringer virker?

Status-siden viser gjeldende beskyttelsesstatus og annen viktig informasjon om produktet.

  1. Klikk på produktikonet på menylinjen.
  2. Velg Åpne F-Secure SAFE. På Status-siden som åpnes, kan du
    • sjekke gjeldende beskyttelsesstatus,
    • kontrollere at alle funksjonene er oppdatert,
    • finne datoen for den siste oppdateringen,
    • sjekke om abonnementet fremdeles er gyldig.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
5 av 5
Sist oppdatert:
‎19-05-2017 12:30 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)