Hvordan installerer jeg F-Secure SAFE på en Android-enhet?

Før du begynner å installere F-Secure SAFE, må du kontrollere at:

 1. På en Android-enhet åpner du Play Store og søker etter F-Secure SAFE.
 2. Velg F-Secure SAFE på resultatsiden.
 3. Velg Installer.
 4. Når du er ferdig, velger du Åpne for å starte konfigureringen.
 5. Velg Godta og fortsett for å godta betingelsene og vilkårene. Kryss av i ruten hvis du vil tillate at appen innhenter anonyme data for å forbedre tjenesten.
 6. Gjør følgende:
  1. Velg Tillat i vinduet Vil du la F-Secure SAFE foreta og håndtere telefonsamtaler?
  2. Velg Tillat i vinduet Vil du gi F-Secure SAFE tilgang til enhetens posisjon?
  3. Velg Tillat i vinduet Vil du gi F-Secure SAFE tilgang til bilder, medier og filer på enheten?
 7. Velg Logg på og oppgi My F-Secure-legitimasjonen din. Hvis du ikke har et gyldig F-Secure SAFE- eller TOTAL-abonnement, velger du Opprett konto for å opprette en konto.
 8. Velg Fortsett. Det vises en oversikt over beskyttelsesfunksjonene som er tilgjengelig for kontoen.
 9. Velg Fullfør.

Nå er F-Secure SAFE installert på enheten, og enheten er beskyttet.

Når du logger deg på My F-Secure-kontoen, kan du se hvilke enheter du har F-Secure SAFE installert på.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
16 av 16
Sist oppdatert:
‎19-02-2019 07:43 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)