Hvordan gir jeg et program tilgang til datamaskinen gjennom brannmuren?

Når brannmuren er slått på, begrenser den tilgangen til og fra datamaskinen. Noen programmer kan kreve at du åpner for tilgang gjennom brannmuren for at de skal fungere ordentlig. F-Secure-sikkerhetsproduktet bruker Windows-brannmur til å beskytte datamaskinen.

Slik endrer du innstillinger for Windows-brannmur (Windows 10):

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Verktøy > Innstillinger for Windows-brannmur. Vinduet Windows-brannmur åpnes.
  3. Klikk på Slipp en app eller funksjon gjennom Windows-brannmur i sidenavigasjonsfeltet.
  4. Klikk på Tillat en annen app....
  5. Velg appen du vil legge til, eller klikk på Bla gjennom... for å finne appen som ikke er på listen.
Hvis du ønsker mer informasjon om Windows-brannmur, kan du se dokumentasjonen til Microsoft Windows.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎21-03-2018 11:26 AM
Oppdatert av: