Hvordan ekskluderer jeg et program fra skanning?

Spørsmål

Hvordan ekskluderer jeg et program fra skanning?

Svar

Du kan ikke ekskludere programmer direkte. Nye programmer vises på eksklusjonslisten bare hvis du har ekskludert dem under skanning.

 

Hvis skanningen oppdager et program som oppfører seg som et spion- eller risikoprogram, men du vet at det er trygt, kan du ekskludere det fra skanning slik at produktet ikke varsler deg om det flere ganger. Hvis et program imidlertid oppfører seg som et virus eller annen skadelig programvare, kan det ikke ekskluderes.

 

Du kan vise programmer du har ekskludert fra skanning, og fjerne dem fra listen over ekskluderte elementer hvis du i fremtiden vil skanne dem. Slik viser du programmene som er ekskludert fra skanning:

 

  1. Klikk på produktikonet i systemstatusfeltet for å åpne hovedbrukergrensesnittet.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. Gjør ett av følgende:
    • Velg Virusbeskyttelse under Sikkerhetsinnstillinger.
    • Velg Manuell skanning under Andre innstillinger.
  1. Klikk på lenken Ekskluder filer fra skanningen. Dialogboksen Ekskluder fra skanning åpnes.
  2. I kategorien Programmer kan du se programmene som du har ekskludert fra skanning.

 

Denne artikkelen på engelsk

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎07-04-2016 05:37 AM
Oppdatert av: