Hvordan angir jeg et klarert nummer for Finner?

Hvis noen bytter SIM-kortet i enheten din, sendes et varsel til det klarerte nummeret. Gjør følgende for å angi et klarert nummer:

  1. Åpne F-Secure SAFE.
  2. Trykk på Finner.
  3. Under Avanserte innstillinger > Klarert nummer skriver du inn ønsket mobiltelefonnummer i internasjonalt format. Når du har skrevet inn det klarerte nummeret i feltet, lagres det automatisk.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
5 av 5
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:09 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (3)