Hvad gør "datatælleren" i F-Secure SAFE til pc/Internet Security?

Datatælleren viser oplysninger om, hvordan produktet beskytter dig og din computer. Tælleren findes nederst i hovedvisningen og roterer for at vise de nyeste oplysninger, efterhånden som de registreres.

Hvis der er noget, der interesserer dig, kan du klikke på tælleren, og visningen udvides, så du kan se mere specifikke data.

Kategorierne

Dataene er inddelt i følgende kategorier:

Kontrollerede eller bekræftede elementer/objekter
  • Filer kontrolleret af realtidsscanner
  • Programmer bekræftet af DeepGuard
  • Downloads scannet for trusler
  • Verificerede websteder
  • Beskyttede banksessioner
Blokerede hændelser/objekter
  • Filer blokeret af realtidsscanner
  • Downloads blokeret
  • Skadelige websteder blokeret
  • Programmer blokeret af DeepGuard

Hvad er medtaget

Afhængigt at typen af objektet/elementet registreres dataene enten på systembasis eller brugerbasis. For eksempel med tælleren "Filer kontrolleret af realtidsscanner" omfatter det data for alle brugerkonti på en given computer. Hvorimod med tælleren "Downloads scannet for trusler" omfatter det data pr. bruger og kun scanninger, der er udført i den aktuelle brugersession. Dataene, der vises i denne tæller, er derfor forskellige for hver bruger af computeren.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad der er medtaget i dataene, i onlinehjælpeemnet Visning af beskyttelsesstatistik.

Opdateringsintervaller

Tællerne opdateres for hver 15-25 sekunder, når en handling har fundet sted, og dataene er registreret.

Dataene er tilgængelig for følgende tidsperioder: sidste år, 30 dage og 7 dage. Hvis tælleren ikke har aktive data, vises den ikke.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Ændring #
6 af 6
Sidste opdatering:
‎11-10-2019 02:06 PM
Opdateret af:
 
Mærkater (4)