Hva er Familieregler?

Familieregler er en sentralstyrt foreldrekontrollfunksjon som gjør det mulig å sørge for familiens beste ved å sette grenser for skjermtid, blokkere tilgangen til uønskede nettsteder og finne tapte, stjålne eller forlagte enheter. Du kan fjernstyre Familieregler fra My F-Secure-portalen. Det betyr at du kan gjøre endringer og legge til eller fjerne restriksjoner på direkten uten å ha fysisk tilgang til enhetene som styres.

 1. Appkontroll

  Styr tilgangen til apper enten ved å innføre tidsgrenser for, tillate eller blokkere bruken av bestemte apper. Appkontroll inngår i Familieregler-installeringsveiviseren og aktiveres som del av et barns Android-installasjon.

  Appkontroll er for øyeblikket bare tilgjengelig for Android.

 2. Tidsgrenser

  Ta kontroll over barns skjermtid og styr hvor mye tid de kan bruke på nettet. Du kan:

  • Angi samlet nettlesertidsbruk per dag
  • Angi leggetider eller mørkleggingsperioder for å hindre bruk av enheter i bestemte tidsrom***
  • Bruk ulike regelsett for ukedager og helger

  Tidsgrenser er for øyeblikket bare tilgjengelig for PC, Android og iOS.

  Merk: *** Det å hindre enhetsbruk med leggetider er bare tilgjengelig for Windows. I Android hindres bare ikke-systemapper, og i iOS gjelder det bare for Sikker nettleser.

 3. Innholdsfiltrering

  Gi barn frihet til å utforske Internett uten bekymringer. Du kan hindre tilgangen til uønskede nettsteder basert på innholdskategorier. På PC aktiveres Familieregler for hver bruker (Windows-brukerkonto) for seg. For Android og iOS aktiveres innholdsfiltrering via Sikker nettleser.

  Innholdsfiltrering er for øyeblikket tilgjengelig for PC, Android og iOS.

 4. Finder
  Finn barnet eller barnets tapte, stjålne eller forlagte telefon med Finder. Logg deg på My F-Secure for å se kartet for stedet.
  • Finn Android- og iOS-enheter selv i stille modus
  • SAFE for Android støtter fjernlåsing og sletting av enheter som er mistet eller stjålet.

  Finder er for øyeblikket tilgjengelig for Android og iOS.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎21-03-2018 11:26 AM
Oppdatert av: