Hva er Appkontroll?

Appkontroll er en funksjon som er del av Familieregler-funksjonaliteten i F-Secure SAFE. Appkontroll er for øyeblikket bare tilgjengelig for F-Secure SAFE for Android. Appkontroll-funksjonen inngår i Familieregler-installeringsveiviseren og aktiveres som del av et barns Android-installasjon.

Funksjonen gjør det mulig å styre apptilgangen på et barns Android-enhet. Du kan vise alle installerte apper fjerntilkoblet via My F-Secure-portalen og velge om appene skal tidsbegrenses, tillates eller blokkeres helt.

Det finnes også en mulighet til å velge en standardvirkemåte for nye apper som installeres. Da kan et barn installere nye apper, men bruken vil alltid være begrenset. Du kan enten blokkere (til du godkjenner bruken) eller sette tidsbegrensninger for slike nyinstallerte apper.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
7 av 7
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 02:07 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (3)