Hur undantar jag program från genomsökning?

Fråga

Hur undantar jag program från genomsökning?

Svar

Du kan inte undanta program direkt. Nya program kommer bara att finnas på listan för undantagna program om du har uteslutit dem vid genomsökning.

 

Om genomsökningen leder till upptäckten av ett program som beter sig som ett spionprogram eller riskprogram, men du vet att det är säkert, kan du undanta det från genomsökningen så att produkten inte varnar dig om det mer. Ett program kan däremot inte undantas om det beter sig som ett virus eller en annan skadlig programvara.

 

Du kan se vilka program du har undantagit från genomsökning och ta bort dem från listan med undantagna objekt om du vill genomsöka dem i framtiden. Så här visar du vilka program som är undantagna från genomsökning:

 

  1. Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Gör ett av följande:
    • Under Säkerhetsinställningar väljer du Virusskydd.
    • Under Andra inställningar väljer du Manuell genomsökning.
  1. Klicka på länken Undanta filer från genomsökning. Dialogrutan Undanta från genomsökning visas.
  2. I fliken Program visas programmen som du har undantagit från genomsökning.

 

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎07-04-2016 05:25 AM
Uppdaterat av: