Hur undantar jag en modifierad värdfil från genomsökning?

En modifierad värdfil kan utlösa en detektion (omdirigerad värdfil) även om du med avsikt har modifierat värdfilens post manuellt eller med med ett program du använder. Genomsökningsmotorn i våra säkerhetsprodukter kan inte avgöra om posterna i värdfilen modifierats med avsikt eller av en skadlig programvara.

Så här undantar du värdfilen från genomsökning i framtiden:

  1. Gå till huvudgränssnittet och sedan till Verktyg.
  2. Välj Program- och filkontroll.
  3. Med fliken I karantän vald väljer du värdfilen (den detekterade filen) och sedan Tillåt.
  4. Välj Ja. Det här återställer filen från karantän och undantar den från efterföljande genomsökningar.
Värdfilen visas i listan med säkerhetsproduktens Undantagna applikationer.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
5 av 5
Senaste uppdatering:
‎11-04-2019 02:08 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)