Hur undantar jag en modifierad värdfil från genomsökning?

En modifierad värdfil kan utlösa en detektion (Omdirigerad värdfil) även om du med avsikt har modifierat värdfilens post manuellt eller med med ett program som du använder. Genomsökningsmotorn i våra säkerhetsprodukter kan inte avgöra om poster i värdfilen modifierats med avsikt eller av en skadlig programvara.

Så här undantar du värdfilen från genomsökning i framtiden:

  1. Gå till huvudgränssnittet och välj Verktyg.
  2. Välj Program- och filkontroll.
  3. Med fliken I karantän vald väljer du värdfilen (den detekterade filen) och väljer sedan Tillåt.
  4. Välj Ja. Det här återställer filen från karantän och undantar den från framtida genomsökningar.
Värdfilen visas i säkerhetsproduktens flik Undantagna.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 03:02 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (4)