Hur undantar jag en fil eller en mapp från genomsökning?

Ibland vill du kanske undanta en fil eller mapp från genomsökningen. Undantagna objekt genomsöks inte om du inte tar bort dem från listan med undantagna objekt.

Så här undantar du en fil eller mapp från genomsökning:

  1. Öppna huvudgränssnittet.
  2. På sidan Verktyg klickar du på App- och filkontroll.

    Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att komma åt dessa inställningar.

  3. Välj fliken Undantagna. I den här vyn ser du en lista över platser och applikationer som undantas för närvarande.
  4. Klicka på Lägg till ny.
  5. Välj den fil eller mapp du vill undanta och klicka på OK. De valda filerna, enheterna eller mapparna undantas från framtida genomsökningar.
  6. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Anm: Samma undantag används för realtidsgenomsökning och manuell genomsökning. Om du vill att en undantagen fil eller mapp ska tas med i en realtidsgenomsökning eller manuell genomsökning går du till fliken Undantagna och klickar på Rensa för att ta bort filen eller mappen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
2 av 2
Senaste uppdatering:
‎22-12-2017 01:47 PM
Uppdaterat av: