Hur skapar jag nya användarkonton?

Fråga

Hur skapar jag nya användarkonton?

Svar

Vi rekommenderar att du skapar ett separat Windows-användarkonto för varje familjemedlem. Om varje dator har ett separat Windows-användarkonto kan du ställa in olika behörighet för var och en.

 

Så här skapar du nya användarkonton

 

  1. Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet.
  2. Klicka på Browsing Protection längst ned i fönstret. Fönstret Browsing Protection med en lista över befintliga användarkonton öppnas.
  3. Välj Skapa nytt om du vill skapa ett nytt användarkonto.

    user_accounts_cropped.PNG

    Inställningar för användarkonton i Windows öppnas.
  4. Fyll i de uppgifter som krävs för att skapa eller redigera ett användarkonto.

Mer information om användarkonton hittar du i Microsofts knowledge base till Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP.

 

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
4 av 4
Senaste uppdatering:
‎18-04-2016 03:44 PM
Uppdaterat av: