Hur schemalägger jag en genomsökning?

Konfigurera datorn så att den söker efter och tar bort virus och andra skadliga applikationer automatiskt när du inte använder den, eller konfigurera genomsökningen så att den körs regelbundet så att du håller datorn ren.

 1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
 2. Välj Inställningar > Schemalagd genomsökning.
 3. Klicka på dragreglaget för att aktivera schemalagd genomsökning.
 4. Välj när du vill starta genomsökningen.
  Alternativ Beskrivning
  Varje dag Sök igenom datorn varje dag.
  Varje vecka Sök igenom datorn vissa dagar varje vecka. Välj dagar på listan.
  Varje månad Sök igenom datorn vissa dagar varje månad. Så här väljer du dagar:
  1. Välj ett av alternativen förDag.
  2. Markera dag i månaden på listan bredvid den valda dagen.
 5. Välj när du vill starta genomsökningen de valda dagarna.
  Alternativ Beskrivning
  Starttid Starta genomsökning vid angiven tidpunkt.
  Efter att datorn inte har använts under Starta genomsökningen när du inte har använt datorn under angiven tid.
 6. Du kan optimera hur den schemalagda genomsökningen söker igenom datorn.
  1. Välj Kör genomsökning med låg prioritet för att göra så att den schemalagda genomsökningen påverkar datorns andra aktiviteter i lägre grad. Det tar längre tid att köra genomsökningen med låg prioritet.
  2. Välj Genomsök bara kända filtyper för att enbart genomsöka filer som troligast är skadliga, som körbara filer. Om du väljer det här alternativet går genomsökningen snabbare. Markera inte alternativet om du vill genomsöka alla filer. Filer med följande tillägg är exempel på kända filtpyer: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Välj Genomsök komprimerade filer för att genomsöka filer i komprimerade arkivfiler, till exempel zipfiler. Om du väljer detta alternativ går genomsökningen snabbare. Lämna alternativet omarkerat för att genomsöka arkivfilen men inte alla filer i den.
 7. Klicka på OK.

Anm: Schemalagda genomsökningar avbryts när spelläget är aktiverat. När du inaktiverar spelläget körs de enligt schemat igen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎21-03-2018 11:05 AM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (3)