Hur kan jag utföra en fullständig datorgenomsökning?

Använd fullständig datorgenomsökning när du vill vara helt säker på att det inte finns skadlig programvara eller riskprogram i datorn. Den här typen av genomsökning tar längst tid att slutföra. Den är en kombination av snabb genomsökning efter skadlig programvara och hårddiskgenomsökning. Den söker även efter objekt som kan vara dolda av ett rootkit.

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Klicka på Inställningar > Manuell genomsökning.
    • Avmarkera Genomsök bara kända filtyper.
    • Markera Sök inuti komprimerade filer
  3. Klicka på OK för att spara inställningarna.
  4. Klicka på Verktyg.
  5. Välj antingen Alternativ för virusgenomsökning > Fullständig datorgenomsökning.

Tips: Om det finns filer med skadeprogram som inte har rensats eller åtgärdats, eller om vissa tillförlitliga filer och program betraktas som en potentiell risk, kan du skicka ett exempel till vårt skadeprogramsteam.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎21-03-2018 11:06 AM
Uppdaterat av: