Hur installerar jag F-Secure SAFE på iPhone och iPad?

Kontrollera följande innan du påbörjar installationen av F-Secure SAFE:

 1. På iOS-enheten öppnar du App Store och söker efter F-Secure SAFE.
 2. På resultatsidan väljer du F-Secure SAFE.
 3. Välj Hämta- eller Moln-ikonen.
 4. Välj Installera.
 5. När det är klart väljer du Öppna för att starta installationen.
 6. Välj Godkänn och fortsätt för att godkänna villkoren. Markera rutan om du vill tillåta att appen samlar in anonyma data för att förbättra tjänsten.
 7. Välj Logga in och ange dina inloggningsuppgifter för My F-Secure. Om du inte har en giltig prenumeration på F-Secure SAFE eller TOTAL väljer du Skapa konto för att skapa ett konto.
 8. Välj Fortsätt.
 9. Välj Tillåt i fönstret ”F-Secure SAFE vill skicka aviseringar till dig”.
 10. Välj Tillåt alltid i fönstret ”Tillåt att F-Secure SAFE får åtkomst till din plats”.
 11. Välj Slutför.

F-Secure SAFE är nu installerat på enheten och enheten är skyddad.

När du loggar in på ditt My F-Secure-konto kan du se på vilka enheter du har F-Secure SAFE installerat.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
15 av 15
Senaste uppdatering:
‎19-02-2019 07:07 PM
Uppdaterat av: