Hur hittar jag prenumerationsnyckeln för min F-Secure-produkt?

Anm: Artikeln gäller följande produkter:F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus för PC och F-Secure Mobile Security för Android.

Om du har F-Secure Internet Security eller F-Secure Anti-Virus för PC installerat och vill hitta din prenumerationsnyckel (licens) kollar du in den här artikeln.

Om du använder F-Secure Mobile Security för Android hittar du prenumerationsnyckeln för produkten (licensnyckeln) på följande sätt:

  1. Tryck på appikonen för att öppna produktens användargränssnitt.
  2. Tryck på huvudmenyn i det övre vänstra hörnet av användargränssnittet och välj Om.

I fönstret Om ser du information om din produkt, som licensnyckeln.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
9 av 9
Senaste uppdatering:
‎19-02-2019 07:07 PM
Uppdaterat av: