Hur ger jag ett program åtkomst till datorn genom brandväggen ?

När brandväggen är aktiverad begränsar den åtkomst till och från datorn. Du kan behöva släppa igenom vissa program i brandväggen för att de ska fungera ordentligt. F-Secures säkerhetsprodukt skyddar datorn med hjälp av Windows-brandväggen.

Så här ändrar du inställningarna för Windows-brandväggen (Windows 10):

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Välj Verktyg > Inställningar för Windows-brandväggen. Fönstret Windows-brandvägg öppnas.
  3. På sidonavigationspanelen klickar du på Tillåt en app eller funktion i Windows-brandväggen.
  4. Klicka på Tillåt en annan app ....
  5. Välj den app du vill lägga till eller klicka på Bläddra ... för att hitta en som inte visas i listan.
Mer information om Windows-brandväggen finns i dokumentationen för Microsoft Windows.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎21-03-2018 11:06 AM
Uppdaterat av: