Hur gör jag för att tillfälligt tillåta all nätverkstrafik?

Om du inaktiverar brandväggen tillåter du all nätverkstrafik.

Varning - risk för maskinskada: Vi rekommenderar att brandväggen alltid är aktiverad. Om du inaktiverar brandväggen blir datorn sårbar för nätverksattacker. Om en applikation slutar fungera för att den inte kan ansluta till internet bör du ändra inställningarna för brandväggen i stället för att inaktivera den.

Så här inaktiverar du brandväggen:

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Klicka på Inställningar. Obs! Du måste ha administratörsbehörigheter för att inaktivera säkerhetsfunktioner.
  3. Under Säkerhetsinställningar väljer du Brandvägg.
  4. Skjut motsvarande reglage för att slå eller Av brandväggen .
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎21-03-2018 11:06 AM
Uppdaterat av: