Hur aktiverar och inaktiverar jag Surfskyddet?

När surfskyddet har aktiverats blockerar Surfskydd åtkomsten till skadliga webbplatser.

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. På sidan Virusskydd väljer du Inställningar > Säker surfning.
  3. Under Surfskydd för du reglaget åt höger för att aktivera funktionen.
  4. Om din webbläsare redan är öppen måste du starta om den för att de nya inställningarna ska gälla.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 02:57 PM
Uppdaterat av: