Hur aktiverar och inaktiverar jag Surfskyddet?

När surfskyddet har aktiverats blockeras tillgången till skadliga webbplatser.

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Klicka på Inställningar > Surfskydd.
  3. Skjut reglaget åt höger för att aktivera funktionen.
  4. Om din webbläsare redan är öppen måste du starta om den för att de nya inställningarna ska gälla.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎21-03-2018 11:05 AM
Uppdaterat av: