Hur aktiverar jag SMS-varningen på en Android-enhet?

Question

Hur aktiverar jag SMS-varningen på en Android-enhet?

Answer

Du kan ange att Stöldskydd ska skicka ett SMS-meddelande till dig när någon byter ut SIM-kortet i din enhet.

 

Så här använder du SMS-varning:

 

  1.  Öppna programmet.
  2. Tryck på Stöldskydd > Inställningar.
  3. Välj Tillförlitligt nummer. Dialogrutan Tillförlitligt nummer öppnas.
  4. Ange det tillförlitliga telefonnummer som SMS-meddelandet ska skickas till om SIM-kortet i enheten byts ut.
  5. Välj OK.

När SMS-varning har aktiverats skickas ett SMS-meddelande till det tillförlitliga numret när SIM-kortet i enheten byts ut.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎03-05-2016 11:32 AM
Uppdaterat av: