Hur överför jag F-Secure Internet Security-installationen (eller dess licens) till en annan dator?

Du behöver inte aktivt överföra en licens, utan detta sker automatiskt i bakgrunden. Om du vid installationen av F-Secure Internet Security har använt alla dina tillgängliga licenser upptäcker programvaran att din prenumeration har uppnått det maximala antalet installationer (använda licenser) och omtilldelar licenserna enligt följande:

  1. De licenser som är tillgängliga med din prenumeration frigörs från dina enheter.
  2. Den nya installationen tilldelas den första tillgängliga licensen i din prenumeration.
  3. Dina andra enheter med Internet Security installerat får de tillgängliga licenserna omtilldelade.

Anm: Om du har installerat Internet Security på fler enheter än det finns licenser tillgängliga med din prenumeration får inte den senaste enheten som ansluter till servrarna en licens. Du kan sedan avinstallera Internet Security från den här datorn.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
7 av 7
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 03:09 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (4)