Hur ändrar jag produktspråk på min PC?

Produkten upptäcker automatiskt ditt standardsystemspråk och ställer in produkten på samma språk. Under installationen kan du välja det språk du önskar på installationssidan för F-Secure SAFE (den sida där du godkänner licensvillkoren för slutanvändare).

Om du vill ändra produktspråket i ett senare stadium måste du installera produkten på nytt och komma ihåg att välja det önskade språket under installationen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 03:00 PM
Uppdaterat av: