Hoe schakel ik Bankierbeveiliging in of uit? (Mac)

Wanneer Bankierbeveiliging is ingeschakeld, zijn uw online bankiersessies beveiligd. Toegang tot de website van uw bank of online betalingen uitvoeren, activeert Bankierbeveiliging. Alleen verbindingen die als veilig worden beschouwd, worden op dat moment toegestaan.

Bankierbeveiliging in- of uitschakelen:

  1. Open F-Secure SAFE.
  2. Klik op Voorkeuren.
  3. Selecteer het tabblad Browserbeveiliging.
  4. Klik op het slot aan de onderkant van het venster om wijzigingen aan te brengen.
  5. Voer uw beheerderswachtwoord in om Systeemvoorkeuren toe te staan veranderingen aan te brengen en klik op OK.
  6. Schakel het vakje Bankierbeveiliging inschakelen in of uit.
  7. Klik op het slot om toe te passen.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
6 van 6
Laatste update:
‎11-10-2019 03:10 PM
Bijgewerkt door:
 
Labels (3)