Hoe kan ik mijn Android-apparaat op afstand wissen?

Question

Hoe kan ik mijn Android-apparaat op afstand wissen?

Answer

Als uw mobiele apparaat is zoekgeraakt of als het is gestolen, kunt u op afstand alle gegevens verwijderen die op het apparaat zijn opgeslagen om te voorkomen dat iemand anders deze gegevens kan gebruiken. Hiervoor moet u echter Anti-Theft op afstand hebben ingesteld.

 

Wanneer u uw apparaat wist, verwijdert Anti-Theft al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat. De informatie kan niet worden hersteld wanneer deze is gewist.

 

Uw mobiele apparaat op afstand wissen:

  1.  Stuur het volgende SMS-bericht naar uw apparaat:
    #WIPE#<beveiligingscode>
    (Voorbeeld: #WIPE#abcd1234).

Wanneer het apparaat is gewist, worden alle gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat verwijderd.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
2 van 2
Laatste update:
‎23-05-2016 10:36 AM
Bijgewerkt door: