Hoe kan ik het alarmgeluid afspelen op mijn Android-apparaat?

Question

Hoe kan ik het alarmgeluid afspelen op mijn Android-apparaat?

Answer

Als uw mobiele apparaat is zoekgeraakt of als het is gestolen, kunt u een SMS-bericht naar het apparaat verzenden om een alarmgeluid af te spelen. Hiervoor moet u echter Anti-Theft op afstand hebben ingesteld.

 

Wanneer het alarm afgaat op uw telefoon, kan het worden uitgeschakeld door het juiste schermontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord in te voeren of u kunt nog een SMS-bericht naar uw apparaat verzenden om het alarm uit te schakelen.

 

Het alarmgeluid afspelen op uw mobiele apparaat:

  1.  Stuur het volgende SMS-bericht naar uw apparaat:
    #ALARM#<beveiligingscode>#<aantal keren>
    (Voorbeeld: #ALARM#abcd1234#5).

Het alarm uitschakelen:

  1.  Stuur het volgende SMS-bericht naar uw apparaat:
    #ALARM#<Beveiligingscode>#0
    (Voorbeeld: #ALARM#abcd1234#0).
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
3 van 3
Laatste update:
‎23-05-2016 09:24 AM
Bijgewerkt door: