Hoe kan ik een toepassing toegang geven tot mijn computer via de firewall?

Als de firewall is ingeschakeld, wordt de toegang van en naar uw computer beperkt. Voor sommige toepassingen moet u toegang door de firewall geven zodat ze correct kunnen werken. Het beveiligingsproduct van F-Secure gebruikt Windows Firewall om uw computer te beschermen.

Windows Firewall-instellingen wijzigen (Windows 10):

  1. Open het beveiligingsproduct van F-Secure.
  2. Selecteer Hulpprogramma's > Instellingen voor Windows Firewall. Het Windows Firewall-venster wordt geopend.
  3. Klik in het navigatiepaneel aan de zijkant op Een app of functie via Windows Firewall toestaan.
  4. Klik op Een andere app toestaan....
  5. Selecteer de app die u wilt toevoegen, of klik op Bladeren... om een app te vinden die niet in de lijst staat.
Raadpleeg de documentatie van Microsoft Windows voor meer informatie over Windows Firewall.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
3 van 3
Laatste update:
‎21-03-2018 11:29 AM
Bijgewerkt door: