Hoe kan ik een scan plannen?

Stel uw computer zodanig in dat virussen en andere schadelijke toepassingen automatisch worden gescand en verwijderd wanneer u deze niet gebruikt, of stel in dat de scan regelmatig wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat uw computer schoon is.

 1. Open het beveiligingsproduct van F-Secure.
 2. Selecteer Instellingen > Gepland scannen.
 3. Klik op de schuifregelaar om gepland scannen in te schakelen.
 4. Selecteer wanneer u de scan wilt laten starten.
  Optie Beschrijving
  Dagelijks Uw computer dagelijks scannen.
  Wekelijks Uw computer op geselecteerde dagen van de week scannen. Selecteer de dagen in de lijst.
  Maandelijks Uw computer op geselecteerde dagen in de maand scannen. Selecteer als volgt de dagen:
  1. Selecteer een van de opties voor Dag.
  2. Selecteer de dag van de maand uit de lijst naast de geselecteerd dag.
 5. Selecteer wanneer u de scan wilt starten op de geselecteerde dagen.
  Optie Beschrijving
  Starttijd De scan op de ingestelde tijd starten.
  Nadat de computer niet is gebruikte gedurende De scan starten nadat u de computer gedurende de opgegeven periode niet hebt gebruikt.
 6. U kunt de manier waarop de geplande scan uw computer scant optimaliseren.
  1. Selecteer Scan op lage prioriteit uitvoeren om met de geplande scan het hinderen van andere computeractiviteiten te verminderen. Het uitvoeren van de scan op lage prioriteit neemt meer tijd in beslag.
  2. Selecteer Alleen bekende bestandstypen scannen om alleen bestanden te scannen die het meest schadelijk zouden kunnen zijn, zoals uitvoerbare bestanden. Als u deze optie selecteert gaat het scannen sneller. Houd de optie uitgeschakeld om alle bestanden te scannen. De bestanden met de volgende extensies zijn voorbeelden van bekende bestandstypen: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Selecteer Alleen in gecomprimeerde bestanden scannen om bestanden te scannen die zich in gecomprimeerde archiefbestanden bevinden, zoals zip-bestanden. Met deze optie verloopt de scan langzamer. Zet deze instelling uit om het archiefbestand wel te scannen maar de bestanden daarbinnen over te slaan.
 7. Klik op OK.

Opmerking: Geplande scans worden geannuleerd wanneer de gamingmodus is ingeschakeld. Wanneer u de gamingmodus uitschakelt, worden ze weer volgens het schema uitgevoerd.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
3 van 3
Laatste update:
‎21-03-2018 11:29 AM
Bijgewerkt door:
 
Labels (1)