Hoe kan ik een bestand of map uitsluiten van scannen?

U wilt soms mogelijk een bestand of map uitsluiten van de scan. Uitgesloten items worden niet gescand tenzij u ze verwijdert uit de lijst met uitgesloten items.

Een bestand of map uitsluiten van scannen:

  1. Open de hoofdgebruikersinterface.
  2. Selecteer Tools en selecteer vervolgens App- en bestandsbeheer.

    Opmerking: U moet beschikken over beheerdersrechten om toegang te krijgen tot deze instellingen.

  3. Selecteer het tabblad Uitgesloten. Deze weergave laat een lijst van huidige uitgesloten locaties en applicaties zien.
  4. Klik op Nieuw toevoegen.
  5. Selecteer het bestand of de map die u wilt uitsluiten, en klik op OK. De geselecteerde bestanden, schijven of mappen worden uitgesloten van toekomstige scans.
  6. Klik op Sluiten om het venster te sluiten.

Opmerking: Realtime en handmatig scannen met dezelfde uitsluitingen. Als u wilt dat een uitgesloten bestand of map wordt opgenomen in een realtime of handmatige scan, klikt u op het tabblad Uitgesloten op Verwijderen om het bestand of de map te wissen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
5 van 5
Laatste update:
‎11-10-2019 03:02 PM
Bijgewerkt door: