Hoe kan ik een aangepast hostbestand van een scan uitsluiten?

Een aangepast hostbestand kan een detectie activeren (Doorgestuurd hostbestand), zelfs als u een invoer in het hostbestand opzettelijk handmatig hebt gewijzigd, of met een programma dat u gebruikt. De scanengine in onze beveiligingsproducten kan niet dectecteren of invoer in het hostbestand met opzet of door schadelijke software is gewijzigd.

U sluit het hostbestand als volgt uit van toekomstige scans:

  1. Ga naar de hoofdgebruikersinterface en vervolgens naar Tools.
  2. Selecteer App- en bestandsbeheer.
  3. Wanneer het tabblad In quarantaine is geselecteerd, kunt u het hostbestand (het gedetecteerde bestand) selecteren en vervolgens klikken op Toestaan.
  4. Selecteer Ja. Hierdoor wordt het bestand uit de quarantaine gehaald en uitgesloten van toekomstige scans.
Het hostbestand wordt weergegeven in de lijst Uitgesloten toepassingen van het beveiligingsproduct.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
5 van 5
Laatste update:
‎11-04-2019 02:21 PM
Bijgewerkt door:
 
Labels (2)