Hoe kan ik een aangepast hostbestand van een scan uitsluiten?

Een aangepast hostbestand kan een detectie activeren (Doorgestuurd hostbestand), zelfs als u een invoer in het hostbestand opzettelijk handmatig hebt gewijzigd, of met een programma dat u gebruikt. De scanengines in onze beveiligingsproducten kan niet dectecteren of invoer in het hostbestand met opzet of door schadelijke software is gewijzigd.

U sluit het hostbestand als volgt uit van toekomstige scans:

  1. Ga naar de hoofdgebruikersinterface en selecteer Tools.
  2. Selecteer App- en bestandsbeheer.
  3. Wanneer het tabblad In quarantaine is geselecteerd, selecteert u het hostbestand (het gedetecteerde bestand) en selecteert u vervolgens Toestaan.
  4. Selecteer Ja. Hierdoor wordt het bestand uit de quarantaine gehaald en uitgesloten van toekomstige scans.
Het hostbestand wordt weergegeven in het tabblad Uitgesloten van het beveiligingsproduct.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
8 van 8
Laatste update:
‎11-10-2019 03:02 PM
Bijgewerkt door:
 
Labels (4)