Hoe kan ik de SMS-waarschuwing inschakelen op een apparaat met Android?

Question

Hoe kan ik de SMS-waarschuwing inschakelen op een apparaat met Android?

Answer

U kunt Anti-Theft instellen om een SMS-bericht naar u te verzenden wanneer iemand de SIM-kaart in uw apparaat vervangt.

 

De SMS-waarschuwing gebruiken:

 

  1. Open de toepassing.
  2. Tik op Anti-Theft > Instellingen.
  3. Selecteer Vertrouwd nummer. Het dialoogvenster Vertrouwd nummer wordt geopend.
  4. Geef het vertrouwde telefoonnummer op waarnaar het SMS-bericht moet worden verzonden wanneer de SMS-kaart in het apparaat wordt vervangen.
  5. Selecteer OK.

Wanneer de SMS-waarschuwing is ingeschakeld, wordt een SMS-bericht naar het vertrouwde nummer verzonden wanneer de SIM-kaart in uw apparaat wordt vervangen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
2 van 2
Laatste update:
‎23-05-2016 10:35 AM
Bijgewerkt door: