Faktorer som påverkar hastigheten i den andra virusgenomsökningen

Vid en fullständig datorgenomsökning söker programmet efter skadeprogram som till exempel spionprogram, virus och rootkit. Den andra fullständiga genomsökningen kommer att gå betydligt snabbare på grund av att endast de filer som har ändrats kommer att sökas igenom.

Om ett arkiv inte har ändrats mellan genomsökningarna kommer det inte att beröras av den andra genomsökningen. Om arkivet innehåller 100 filer kommer antalet genomsökta filer att vara 100 färre i nästa genomsökning.

När virusdefinitionerna uppdaterats och datorn startats om återställs cacheminnet för genomsökning. Det innebär att alla filer söks igenom på nytt vid den första genomsökningen efter återställningen, vilket tar längre tid. Därefter kommer de efterföljande genomsökningarna åter att gå snabbare.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎21-03-2018 11:05 AM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)