Factoren die van invloed zijn op de snelheid van de tweede virusscan

Bij een volledige computerscan worden alle vaste schijven gescand op malware, zoals spyware, virussen en rootkits. De tweede volledige computerscan zal sneller worden uitgevoerd, omdat alleen de gewijzigde bestanden worden gescand.

Als een archief niet is gewijzigd tussen scans, wordt het niet gescand tijdens de tweede scan. Als het archief 100 bestanden bevat, is het aantal gescande bestanden tijdens de volgende scan 100 lager.

Nieuwe virusdefinitie-updates en het opnieuw opstarten van de computer resetten de scancache. Dit betekent dat de eerste scan na het resetten alle bestanden opnieuw scant en dus langer duurt. De volgende scans worden weer sneller.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versiegeschiedenis
Revisienr.
5 van 5
Laatste update:
‎25-10-2018 12:18 PM
Bijgewerkt door:
 
Labels (2)