Följande felmeddelande visas: "Det gick inte att överföra prenumerationen till enheten." Vad ska jag göra?

Question

Följande felmeddelande visas: "Det gick inte att överföra prenumerationen till enheten." Vad ska jag göra?

Answer

Det här felmeddelandet visas när uppdateringsservern inte kan autentisera prenumerationen med den här enheten. Orsaken till det här autentiseringsfelet är att fler än tre försök har gjorts att flytta Mobile Security-installationen och tjänstprenumerationen till en annan enhet. Efter tre enhetsbyten går det inte att aktivera prenumerationen på en ny enhet. Kontakta support om du behöver överföra prenumerationen fler än tre gånger.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
2 av 2
Senaste uppdatering:
‎03-05-2016 02:36 PM
Uppdaterat av: