Dlaczego na komputerze należy korzystać z różnych kont użytkowników?

Zalecamy skonfigurowanie oddzielnego konta systemu Windows dla każdego członka rodziny. Gdy każdy użytkownik komputera ma swoje własne konto systemu Windows, możesz ustawić różne uprawnienia dla poszczególnych osób. W ten sposób możesz na przykład ustawić porę dnia, kiedy dzieci mogą korzystać z Internetu oraz ograniczyć czas przeglądania i dostęp do nieodpowiednich treści.

Tylko osoba z administracyjnymi prawami dostępu może zmieniać ustawienia produktu dla poszczególnych kont użytkowników systemu Windows. Na przykład rodzice mogą mieć uprawnienia administracyjne, a dzieci mogą korzystać z normalnych praw dostępu na swoich kontach systemu Windows.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:11 PM
Zaktualizowano przez: