Czy po sformatowaniu dysku twardego trzeba ponownie zarejestrować produkt zabezpieczający dla komputera Mac?

Question

Czy po sformatowaniu dysku twardego trzeba ponownie zarejestrować produkt zabezpieczający dla komputera Mac?

Answer

Nie. Po sformatowaniu dysku twardego komputera nie trzeba ponownie rejestrować produktu. Jeśli nadal masz klucz subskrypcji produktu (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx), możesz ponownie zainstalować produkt przy użyciu tego samego klucza.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎26-05-2016 10:00 AM
Zaktualizowano przez: