Czy można używać tej samej licencji na innym urządzeniu?

Question

Czy można używać tej samej licencji na innym urządzeniu?

Answer

Licencja jest przypisana do urządzenia. Z danej licencji nie można jednocześnie korzystać na dwóch urządzeniach. Jeśli podczas aktywacji nowej konfiguracji zostanie użyty ten sam klucz subskrypcji, licencja zostanie przeniesiona do nowej konfiguracji. Licencję można trzykrotnie przenieść na inny telefon. Po wykonaniu trzech takich operacji klucza subskrypcji nie będzie można aktywować na kolejnym urządzeniu.

 

Subskrypcja jest również weryfikowana podczas sprawdzania aktualizacji ocen reputacji. Jeśli ten sam klucz subskrypcji jest używany na dwóch urządzeniach, po przeprowadzeniu trzech aktualizacji zostanie on zablokowany na ostatnim urządzeniu.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎26-05-2016 08:55 AM
Zaktualizowano przez: