Czy mój produkt F-Secure będzie działać po uaktualnieniu systemu operacyjnego do systemu Windows 10?

Tak. Wszystkie obsługiwane wersje produktów zabezpieczających F-Secure (12.1 lub nowsze wersje) są automatycznie przenoszone po uaktualnieniu systemu operacyjnego z systemu Windows 7, 8 lub 8.1. Istnieją dwie sytuacje, które mogą spowodować usunięcie aplikacji zabezpieczającej F-Secure z systemu Windows 10.

  1. Uaktualnienie z systemu Windows Vista lub wcześniejszej wersji spowoduje usunięcie wszystkich aplikacji z komputera, w tym aplikacji zabezpieczających F-Secure.
  2. Wersja produktu F-Secure zainstalowana na komputerze to wersja 12.0 lub starsza. Spowoduje to usunięcie produktu zabezpieczającego F-Secure przez system Windows 10.

Note: Zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji produktu zabezpieczającego F-Secure w systemie Windows 10.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 02:12 PM
Zaktualizowano przez: