Co to jest funkcja Blokada połączeń w aplikacji F-Secure SAFE for Android?

Funkcja Blokada połączeń umożliwia blokowanie określonych numerów telefonicznych w książce adresowej i historii połączeń. Niechciane numery możesz dodać do listy blokowania. Wszystkie połączenia przychodzące z numerów na tej liście są odrzucane w tle — nie zobaczysz żadnego powiadomienia o nadchodzącym połączeniu, a osoba próbująca nawiązać połączenie usłyszy sygnał zajętej linii. W podobny sposób są też blokowane połączenia wychodzące.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎15-02-2016 01:26 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (1)