Bruke Foreldrekontroll på barnets iOS-enhet

Hvis du skal bruke Foreldrekontroll, går du til F-Secure SAFE og trykker på Foreldrekontroll.

 1. Slik angir du en tidsgrense for bruk av Internett:
  1. Trykk på Tidsgrenser.
  2. Trykk på Bruk tidsgrenser-skyveknappen for å slå den på.
  3. Dra skyveknappen for å velge hvor mange timer per dag du tillater at barnet får bruke Internett på enheten.
 2. Slik begrenser du tilgang til spesifikt nettinnhold:
  1. Trykk på Innholdsblokkering.
  2. Trykk på Tillatt innhold for å tillate bare bestemte typer innhold. Det vises en liste over forskjellige kategorier.
  3. Merk av i de aktuelle boksene for å velge innholdstypene du vil tillate.
 3. Slik begrenser du tilgang til spesifikke nettsteder:
  1. Trykk på Tillatte nettsteder for å gi barnet tilgang bare til bestemte nettsteder.
  2. Trykk på (+)-knappen for å legge til et nettsted.

Denne artikkelen på engelsk

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
4 av 4
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:17 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)