Kan F-Secure KEY fylle ut påloggingslegitimasjonen min automatisk? (Windows)

Ja, du kan fylle ut påloggingsinformasjonen på Windows-datamaskiner automatisk på denne måten:
  1. Logg deg på F-Secure KEY med hovedpassordet ditt.
  2. Gå til nettjenesten du vil ha tilgang til.
  3. Klikk i brukernavnfeltet og trykk på Ctrl + Alt + v på tastaturet. En nedtrekksliste med lagrede passorddata vises.
  4. Velg den tilsvarende oppføringen for den tjenesten. F-Secure KEY fyller ut brukernavnet og passordet.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
2 av 2
Sist oppdatert:
‎20-09-2018 08:39 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)