Hvordan oppretter jeg en gjenopprettingskode for hovedpassordet i KEY på en skrivebordsenhet?

Important: Vi anbefaler sterkt at du oppretter en gjenopprettingskode for F-Secure KEY-hovedpassordet så snart du har tatt F-Secure KEY i bruk, fordi dette er den eneste måten du kan få F-Secure KEY-hovedpassordet tilbake på hvis du skulle glemme det.

Slik oppretter du en gjenopprettingskode for hovedpassordet:

  1. Logg deg på F-Secure KEY på en skrivebordsenhet.
  2. Klikk på Innstillinger > Opprett gjenopprettingskode.

    Bildet opprettes automatisk.

  3. Klikk på Lagre for å lagre bildet.
  4. Oppgi hovedpassordet og klikk på OK.
  5. Velg en mappe hvor du vil lagre bildet av gjenopprettingskoden, og klikk på Lagre.
  6. Gå til mappen hvor du lagret bildet, og skriv det ut.
  7. Slett filen fra enheten når du har skrevet ut koden.

Note: Vi anbefaler at du lagrer gjenopprettingskoden for hovedpassordet som et bilde og skriver ut filen for oppbevaring, i stedet for å lagre koden i et filsystem eller en skylagringstjeneste.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
2 av 2
Sist oppdatert:
‎20-09-2018 08:39 PM
Oppdatert av: