Hvordan får jeg tilbake F-Secure KEY-hovedpassordet på en mobilenhet?

Note: Du kan gjenopprette hovedpassordet ved å følge fremgangsmåten nedenfor bare hvis du tidligere har opprettet en gjenopprettingskode for F-Secure KEY-hovedpassordet.

Hvis du har glemt hovedpassordet, følger du denne fremgangsmåten for å få tilgang til KEY igjen med gjenopprettingskoden for hovedpassordet:

  1. Åpne F-Secure KEY.
  2. Trykk på Glemt hovedpassordet? på påloggingsskjermbildet.
  3. Gjør ett av følgende:
    • Trykk på Importer bilde, og velg kodebildet i Bilder/Galleri.
    • Trykk på Skann gjenopprettingskode, og skann utskriften av koden.

    Hovedpassordet vises på skjermen.

  4. Trykk på Logg på.

Da åpnes F-Secure KEY-hovedsiden.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
5 av 5
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 01:56 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (6)