Hvordan aktiverer jeg F-Secure KEY-autoutfyllingsfunksjonen i Android 8 og nyere?

Merk: Den nye F-Secure KEY-autoutfyllingsfunksjonen for å logge på apper, er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android Oreo (8.0 og 8.1). Når det gjelder nettsteder, er autoutfyllingsfunksjonen bare tilgjengelig på enheter som kjører Android Pie (9.0).

Slik aktiverer du autoutfyllingsfunksjonen:

  1. Gå til Innstillinger > System > Språk og inndata > Avansert > Autofylltjeneste på enheten.

    Merk: Avhengig av enhetens modell kan tilgangen til autoutfyllingstjenesten være forskjellig fra beskrivelsen ovenfor. Se håndboken til enheten for å få mer informasjon.

  2. Velg F-Secure KEY som tjeneste, og velg deretter OK.
Nå er enheten konfigurert for å tillate automatisk utfylling av påloggingslegitimasjon.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
6 av 6
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 01:54 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (4)