Hva er et F-Secure KEY-hovedpassord?

Når du har installert F-Secure KEY og starter programmet for første gang, må du opprette et hovedpassord. Dette passordet er svært viktig fordi det gir tilgang til KEY og beskytter alle dine passorddata.

Det å velge et godt hovedpassord som er vanskelig å gjette, vil sørge for at passordene dine er trygge. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke KEY tilbakestille hovedpassordet eller sende deg en gjenopprettingskode hvis du glemmer hovedpassordet. Det er en bevisst beslutning fra F-Secure for å styrke kundenes sikkerhet og personvern.

Men på grunn av dette anbefaler vi sterkt at du oppretter en F-Secure KEY-gjenopprettingskode for hovedpassord så snart du har tatt F-Secure KEY i bruk. Gjenopprettingskoden for hovedpassord er en sikker metode for å få tilbake F-Secure KEY-hovedpassordet hvis du glemmer det.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
6 av 6
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 01:51 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (7)