Varför måste jag registrera mig på My F-Secure?

Du måste registrera dig på My F-Secure eftersom du inte kan börja skydda dina enheter med F-Secure SAFE eller F-Secure TOTAL utan ett giltigt konto. Skapa först ditt personliga My F-Secure-konto och börja sedan skydda dina datorer, smartphones och surfplattor.

My F-Secure är utgångspunkten för ditt skydd. Det är hanteringsportalen för alla de enheter som skyddas med din prenumeration. I portalen kan du utöver att hantera dina produkter från F-Secure även se alla uppgifter om prenumerationen.

Du kan också se när din prenumeration går ut och hur många lediga licenser du har. Om din prenumeration håller på att gå ut eller du har slut på licenser kan du förlänga din prenumeration och/eller köpa fler licenser via portalen.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
‎13-12-2018 10:38 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)