Så raderar du ett My F-Secure-konto permanent

Om du anser att du inte längre behöver ditt My F-Secure-konto kan du begära att kontot raderas permanent genom att kontakta vår kundsupportteam antingen via chatt eller genom ett telefonsamtal.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
3 av 3
Senaste uppdatering:
‎13-12-2018 10:37 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)